Možnosť celoročného využívania na športy ako: tenis, badminton, basketbal, hádzaná, volejbal, futbal...

Hodinová sadzba za využívanie ihriska:

- fyzická osoba s trvalým pobytom v obci Rybky: 0,70 €

- deti a študenti do 18 rokov s trvalým pobytom v obci Rybky: 0,10 €

- fyzická osoba s trvalým pobytom mimo obec Rybky:  5,00 €

- kolektívne využitie - prenájom na 1 deň: 67,00 €

- použitie umelého osvetlenia (max. do 21:30 hod.): domáci 1,70 €, cudzí 6,70 €

Poplatok je povinný a je ním financovaná údržba ihriska.

Udržujte čistotu a poriadok, nerušte svojim správaním okolie!

Na ploche je zakázané: vstup v kopačkách, v znečistenej obuvi, vstup so zvieratami, fajčenie, konzumácia potravín a pitie alkoholu!

Kľúče si môžete zapožičať počas úradných hodín na Obecnom úrade, mimo úradných hodín- po dohode u p. Petrufkovej na č.d. 151.

Posledná úprava (Pondelok, 14 Apríl 2014 04:52)