Dotácie od roku 2011


Dotácia Suma
Dotácia z DPO SR pre DHZ 2019 3.000,00€
Dotácia z MVSR pre DHZ 2018-garaž 30.000,00€
Dotácia z DPOpre DHZ 2018 3000,00 €
Dotácia MFSR na chodníky 2018 13 500,00 €
Dotácia z DPO pre DHZ 2017 3000,00 €
Dotácia MFSR na chodníky 2017 10 800,00 €
Dotácia z MFSR na schody v KD a nakup kosačky 2016 9 000,00 €
Dotácia z DPO pre DHZ 2016 2000,00 €
Dotácia na podporu športu 2015 40000,00 €
Poskytnutie dotácie na KD RYBKY 265 593,87 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie
nájomných bytov
59 130,- €
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej dotácie
pred. vlády SR na vybudovanie bezpečných zástaviek
pre hromadnú dopravu aj so spevnenou plochou pred KD
10 000,- €
Zmluva o poskytnutí dotácie na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie obcí
6 904,- €
Dohoda o poskytnutí príspevku na rozvinutie miestnej
a regionálnej zamestnanosti
2 537,36 €
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu
"Podpora zamestnávania v samospráve"
4 148,86 €
Darovacia zmluva na nákladný automobil AVIA A30DVS 12H
AVIA bola darovaná z Krajského riaditeľstva hasičského
zboru v Bratislave
0,- €
OBDRŽANÉ DOTÁCIE SPOLU K 3.9.2014 348 314,09 €


Po kliknutí na popis dotácie sa zobrazí patričný dokument...

Posledná úprava (Utorok, 14 Máj 2019 20:42)