Zverejn.ené zaradenie zmluvy
Názov zmluvy
Cena Zmluvná strana
1.10.2018 zmluva zmluva Kalamen
23.09.2018 Kúpna zmluva KZ Bystrických - Obec
26.09.2018 Zámenná zmluva ZZ Breckovych - Obec
29.06.2018 zmluva kúpna zmluva poz. chodníky
29.06.2018 zmluva kúpna zmluva pozemky chodníky
29.06.2018 zmluva zmluva o poverení spracúvaní osobných údajov
26.06.2018 zmluva Licenčná zmluva s TOPSET
21.05.2018 dodatok Dodatok č.1 k zmluve o dielo rek chodníky
20.06.2018 dohoda Dohoda o vyplňovacom práve o blankozmenke
20.06.2018 zmluva Zmluva o termínvanom úvere č. 558 2018 UZ
14.5.2018 zmluva KZ TTSK a Obec
24.5.2018 zmluva KZ Obec a TTSK
25.4.2018 zmluva zmluva s DPO
23.04.2018 zmluva zmluva PPA PPA
03.04.2018 zmluva zmluva s PPA PPA
 14.12.2017  zmluva  KZ Babic  Babic
13.12.2017 zmluva Zmluva Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s.
13.12.2017 zmluva Zmluva Telekom Slovak Telekom, a.s.
29.11.2017 zmluva Kupna zmluva Stanislav Moravek
13.6.2017 zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO Dobrovoľná požiarna ochrana SR
 2.5.2017 zmluva   Zmluva na vykonávanie zberu komunálnych odpadov  TECHNICKé SLUŽBY SENICA, a.s.
18.4.2017 dohoda Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
5.4.2017 zmluva  zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o.
 5.4.2017 dodatok  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.
 5.4.2017 dodatok Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.
 30.3.2017  zmluva   Zmluva o poskytovaní služieb Alatere, s.r.o.
 3.1.2017  zmluva   Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rybky FC Družstevník Rybky
 3.1.2017  zmluva   Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rybky  DHZ Rybky
2.1.2017 zmluva  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rybky OZ SZMaŽ
05.04.2016 dodatok  Dodatok k zmluve TELEKOM Slovak Telekom, a.s.
05.04.2016 dodatok  Dodatok Telekom Slovak Telekom, a.s.
05.04.2016 zmluva  Licenčná zmluva TOPSET Solutions s.r.o.
25.01.2016 zmluva ZoPPS_Obec Rybky Prosmn a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
25.01.2016 zmluva Kúpna zmluva Obec - Prstek Ferdinand Prstek
28.12.2016 zmluva Zmluva TOPSET TOPSET Solutions s.r.o.
28.12.2016 Dodatok dodatok TS Senica  TECHNICKé SLUŽBY SENICA, a.s.
22.12.2016 Dodatok Dodatok k zámenej zmluve Agro-West s.r.o.
27.10.2016 Zámenná zmluva Zámenná zmluva Agro-West s.r.o.
 20.10.2016 Dodatok Dodatok č. 2 k zámennej zmluve  Agro-West s.r.o.
Zmluva o dielo ZoD_Socialne zariadenie na futbalovom ihrisku  PALKOVIČ - SK,s.r.o.
Zmluva o dielo ZoD_Rekonstrukcia chodnikov v obci Rybky  PALKOVIČ - SK,s.r.o.
Zmluva o dielo ZoD_Modernizacia cintorina  PALKOVIČ - SK,s.r.o.
26.08.2016 Kúpna zmluva Pavelkovích Pavelkovích 
Dodatok Dodatok č. 1 k zámennej zmluve Agro-WEST s.r.o.
 14.06.2016 Zmluva Zmluva COOP 3890€Â   COOP Jednota Senica, spotrebné drustvo
 03.05.2016 Zmluva Zmluva ZSE0721201505Envi Pak  Envi Pak
Zmluva ZMLUVA O DIELO na realizáciu stavby ,,REKONSTRU KCIA PRIEKOPY" 35 435,18€ Štefan Rehuš
Zmluva Zmluva DCOM  DCOM
 zmluva o zabezpečení poskytovania opatrovateľskej služby zmluva o zabezpečení poskytovania opatrovateľskej služby v zmysle zákona 448-2008 Z.z. o soc. službách  Slovenský Červený kríž
 zmluva o dielo zmluva o dielo 50 000,16   M.Cup s.r.o
 zmluva zmluva na poskytnutie dotácie na podporu a rozvoj športu multifunkčné ihriská 40 000   Úrad vlády SR
 poistná zmluva UNIQA poistka majetok 2  UNIQA
 poistná zmluva UNIQA poistka majetok  UNIQA
 poistná zmluva UNIQA majetok a efekt UNIQA
 poistná zmluva UNIQA majetok & efekt UNIQA
 čestné prehlásenie čestne prehlasenie k technicke služby senica a.s. dodatok č.13 k zmluve č.3-v-ko-2000
 Dodatok technicke služby senica a.s. dodatok č.13 k zmluve č.3-v-ko-2000  TECHNICKé SLUŽBY SENICA, a.s.
  Nájomná zmluva nájomná zmluva č3-3-2015 1€/mesiac   Monika Kralčáková
  Nájomná zmluva nájomná zmluva č1-2015 1€/rok   SZMaŽ

 

  Nájomná zmluva Nájomná zmluva č. 6-2015

1€ / mesiac 

 Jana Bosá - YANESA

 

 Nájomná zmluva nájomná zmluva č.2-2015

10€/rok 

 Cigáň, Cigáňová

 

 Mandátna zmluva Mandátna zmluva

990€ + DPH 

 E - aukcie, s.r.o.

 

 kúpna zmluva kúpne zmluvy - kúpa obrazov

260

 Hromková, Vandelia, Krištofová, Salay

 

 Dohoda Dohoda o poskytovaní údajov pre soc. poisť

 

 Sociálna poisťovňa

3.12.2015

44/009/15 zmluva o termínovanom úvere č. 44/009/15 , dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č.44/009/15

25 000

Prima Banka

 28.10.2015

kúpna zmluva Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam

181,5 

Marian Jelínek
28.10.2015 kúpna zmluva Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti. 627 Marián Jelínek
27.04.2015 Kúpna zmluva  Kúpna zmluva 1000 PaedDr. Milan Mikulík
ROK 2014
 21.10.2014  Kúpna zmluva Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv 200,00  Anna Petráková
 11.08.2014  2029536687 2029536687 Biznis linka 200 19,99  Slovak Telekom, a.s.
 11.08.2014  2030489095 2030489095 Magio internet L., Biznis linka 200 29,99  Slovak Telekom, a.s.
 17.06.2014  Dodatok Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb  Slovak Telekom, a.s.
 06.06.2014  E.Výhoda/2014 E.Výhoda/2014 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elek. ZSE Energia, a.s.
 28.05.2014 tz2014-05-02bt1 tz2014-05-02bt1 tz2014-05-02bt1 Zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk 20,93 TOPSET Solutions s.r.o.
 04.04.2014 Dodatok č.3 Dodatok č.3 Dodatok k Zmluve č. A/2047/02/2008 779,40 TOPSET Solutions s.r.o.
 04.04.2014  Zmluva Zmluva O zabezpečení bezplatnej odbornej praxe Obchodná akadémia Senica
 04.04.2014  Zmluva Zmluva o zverejnení firmy 106,80 MEDIATEL spol.s.r.o.
 26.02.2014 Kúpno-pred. zml. Kúpno- predajná zmluva- použitá zámková dl. 1,00 A.S.MOZAIKA INVEST s.r.o.
 03.01.2014  Príloha č. 12 Príloha č. 12 Interval zberu a vývozu odpadu  TS Senica, a.s.
 03.01.2014  Dodatok č. 12 Dodatok č. 12 O Zbere, preprave, ... komunálneho odpadu  TS Senica, a.s.
ROK 2013
 08.11.2013  Dodatok Dodatok k dohode č. 31/§50j/NS/2013/NP  ÚPSVaR Senica
 03.07.2013  Dohoda  Dohoda č. 31/§50j/NS/2013/NP  ÚPSVaR Senica
 03.07.2013  Zmluva  O spolupráci pri zbere použitého šatstva  Richard Jankuš
 03.07.2013  1215790  Zmluva... práva umelcov a výrobcov  33,50,-  SLOVGRAM
 03.07.2013  6574874150  Poistenie zodpovednosti- Avia DHZ SE765CC  130,05,-  KOOPERATIVA poisť., a.s.
 10.04.2013  Dohoda  Dohoda č.6/XX/2013/§54  ÚPSVaR Senica
 10.04.2013  657351293  Poistenie zodpovednosti... AVIA, DHZ Rybky  Kooperativa poisťovňa, a.s.
 08.02.2013  Záložná zmluva  Záložná zmluva č. 0228-PRB/2011/Z  Ministerstvo dopravy, výstavby a region.rozvoja SR
 08.02.2013  Záložná zmluva  Záložná zmluva č. 205/523/2011  Štátny fond rozvoja bývania
 08.02.2013  Dodatok č. 4  Zmluva o aktualizácii programov  TOPSET Solutions s.r.o.
 08.02.2013  Poistna zmluva  Poistenie zodpovednosti za škodu... AVIA

 130,05,- €

 Kooperativa poisťovňa,a.s.

 ROK 2012:

 17.12.2012  44/011/12  Zmluva o termínovanom úvere  7500,-€  Prima banka Slovensko, a.s.
 12.12.2012  Príloha č. 11  k dodatku č.1 zmluvy č. 1003/SZ/2002  Technické služby Senica, a.s.
 12.12.2012  Dodatok č.11  K zmluve  č.3/V-KO/2000 o komunálnom odp.  Technické služby Senica, a.s.
 12.12.2012  Zmluva  Zmluva o poskytovaní verejných služieb  Telefonica Slovakia, s.r.o.
 12.12.2012  4419000137  Poistenie majetku- BD

 149,18,- €

 Komunálna poisťovňa, a.s.
 12.12.2012  Darovacia zml.  KRHZ-BA-OEL-744-1/2012  KRHaZZ v Bratislave
 30.11.2012  Zmluva  Zmluva o dielo 1-11/2012, zastávky s prísluš.

 4 678,- €

 Marek Hric
 25.11.2012  Dodatok 2/2012  k Zmluve č. 2203/2011 o poskytnutí dotácie  Úrad vlády SR
 25.11.2012  Zmluva 7/2012  Nájomná zmluva

 20,-€

 Mária Krakovská
 25.11.2012  Zmluva 8/202  Zmluva o dielo

 5 322,- €

 JOFE, s.r.o.
 29.10.2012  Zmluva  Zmluva o sprostredkovateľskej činnosti  Bc.Dáša Vlková- REALITY MAX
 26.10.2012  Zmluva  Zmluva o dielo č. 24/BMTO/2012  BMTO GROUP a.s.
 06.08.2012  Zmluva 2012  Zmluva o spolupráci  Slovenská katolícka charita
 26.07.2012  Dodatok  Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu- OU  SPP, a.s.
 26.07.2012  Dodatok  Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu- KD  SPP, a.s.
 19.07.2012  dohoda  Zabezpečenie odborných služieb  114,50,- €  Region. úrad verejn. zdravot.
 27.06.2012  byt 1  Zmluva o dodávke plynu  SPP, a.s.
 27.06.2012  byt 2  Zmluva o dodávke plynu  SPP, a.s.
 27.06.2012  byt 3  Zmluva o dodávke plynu  SPP, a.s.
 27.06.2012  byt 4  Zmluva o dodávke plynu  SPP, a.s.
 27.06.2012  byt 5  Zmluva o dodávke plynu  SPP, a.s.
 27.06.2012  byt 6  Zmluva o dodávke plynu  SPP, a.s.
 27.06.2012  9406096705  Zmluva o združenej dodávke elektriny  ZSE Energia, a.s.
 14.06.2012  121233033  Zmluva o pripojení odberného miesta  ZSE Distribúcia, a.s.
 01.06.2012  Dodatok 1/2012  k Zmluve č.2203/2011 o poskytnutí dotácie  Úrad vlády SR

 06.05.2012

 Zmluva

 Kúpna zmluva

 2 000 €

 Ravasová Mária

 10.02.2012  Dodatok  Dodatok k Zmluve o poskytovaní verej. služieb  Slovak Telekom, a.s.
 13.01.2012  CEZ:UVSR-  2203/2011  Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR: vybudovanie zastávky pred KD ...  10 000,- €  Úrad vlády Slovenskej republiky

ROK 2011:

21.03.2011 Zmluva o dielo Nájomný bytový dom Rybky 288787 € ESC Invest s.r.o, Dolný Kubín
21.03.2011 Mandátna zmluva Nájomný bytový dom Rybky  1575 €  Ondrej Danada- inžinierska a projektová agencia, Senica
 01.04.2011  441-3034263  Poistná zmluva  300 €  Kooperativa poisťovňa a.s.
 07.04.2011 Zmluva o pôžičke  Zmluva o pôžičke 20 000 €  Agrostav a.s., Senica
 06.05.2011  Dodatok zmluvy  Dodatok zmluvy - Komunál eurofondy úver  Dexia banka Slovensko a.s.
 13.05.2011  Darovacia zmluva  Darovacia zmluva  431,06 €  Henrich Ravas, Rybky
 13.05.2011  Darovacia zmluva  Darovacia zmluva  431,06 €  Henrich Ravas, Rybky
 13.05.2011  Darovacia zmluva  Darovacia zmluva  614,44 €   Henrich Ravas, Rybky
 26.05.2011  44/004/11  Mandátna zmluva  Dexia banka Slovensko a.s.
 06.06.2011  Zmluva o vyhotovení diela
 Vyhotovenie Územného plánu obce Rybky  8630,- €  DMTeam s.r.o. Bratislava
 15.06.2011 Sociál.posudková činnosť  Sociálna posudková činnosť podľa par.48 z.č. 448/2008 z.z.  Mesto Senica
 06.07.2011  Darovacia zmluva  Darovacia zmluva  445,09 €  Henrich Ravas, Rybky
 06.07.2011  Darovacia zmluva  Darovacia zmluva  445,09 €  Henrich Ravas, Rybky
 25.07.2011 COaKR-2008-041  Dodatok-Výpožička hnuteľného majetku  OÚ Senica
 29.07.2011  Kúpna zmluva  Kúpna zmluva - traktor, náves, kontajner  66312,- €  SOME Slovakia, Holíč
 29.07.2011  Zmluva o dielo  Zhotovenie stavby - Zberný dvor Rybky 97472,88 €  STAVMONTA KB s.r.o., Lučenec
 15.08.2011  205/523/2011  Štátny fond rozvoja bývania - úver nájomný byt  217408,- €  Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava
 18.08.2011  0228-PRB/2011  Dotácia na obstaranie nájomných bytov  59130,- €  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 25.08.2011  44/004/11 dod.1  Mandátna zmluva - dodatok.č.1  Dexia banka Slovensko a.s.
 21.10.2011  Zmluva Dôvera  Zmluva o elektronickej komunikácii  Dôvera zdrav. poisťovňa a.s.
 24.10.2011  Zmluva TS  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve o odbere  odpadu  Technické služby Senica, a.s.
 24.10.2011  Zmluva č.5/2011  Zmluva o poskytnutí súborov údajov  Katastrálny úrad v Trnave
 14.11.2011  Zmluva  Zmluva o poskytnutí dotácie za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie  6 904,- €  Ministerstvo dopravy,  výstavby a regionálneho rozvoja SR
 14.11.2011  Zmluva č. 181-24-11889/2011  Zmluva o poskytnutí vybraných súborov údajov  z informačného systému katastra nehnuteľností  9,-  €  Geodetický a kartografický ústav Bratislava
 18.11.2011  Zmluva RRAS  Zmluva- projektový manažment "Zberný dvor"  4 920,-€  RRAS Senica
 30.11.2011  Zmluva 3/V-KO/2000  Dodatok č. 10 k zmluve č. 3/V-KO/2000 o zbere, preprave, zneškodňovaní odpadov-2012  Technické služby Senica, a.s.
 22.12.2011  Dodatok  Dodatok Ponuka E.Výhoda  ZSE Energia, a.s.
 29.12.2011  9406045080  Zmluva o združenej dodávke elektriny  ZSE Energia, a.s.