Oznam (pre otvorenie dokumentu kliknite na text):
Dátum zverejnenia:
Zvesené:

Zásady ochrany osobných údajov GDPR
31.05.2019
Záznam o spracovat.činnostiach GDPR 31.05.2019

Program Obec.zastupiteľstva na 31.05.2019
15.05.2019

Komunitný plán soc.služieb obce Rybky
 14.03.2019
Verejná vyhláška č.4/2019 08.03.2019
 Program - Obecného zastupiteľstva 13.03.2019 o 18,00 h.  28.02.2019
 Dodatok č.1 k zmluve o aktual.programov  08.02.2019
 Rozhodnutie Mesta Senica ,,Parkovisko a chodníky"  08.02.2019

Zmluva o aktualizácie programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

08.02.2019

 Register nového stavu bol schválený verejnou vyhláškou 1/2049 z 14.1.2019 verejná vyhláška č.2/2019

18.1.2019 

VV stavebný úrad

14.9.2018
Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Rybky bol zverejnený Verejnou vyhláškou č. 16/2018 z 10.9.2018 č.j. OU-SE-PLO/2018/461/Mar- zverejnenie RNS/R
Z12_RNS_časť_B_vlastníci_bez_RČ 10.9.2018
Z11_RNS_časť_A_parcely 10.9.2018
JPÚ_Rybky_umiestnovaci_plan 10.9.2018
Verejná vyhláška č. 16-2018 10.9.2018
záverečný účet 2017 01.06.2018
VV oznámenie 7.5.2018
VV č. 7 /2018 Zásady umiestnenia nových pozemkov Projektu jednoduchých pozemkových úprav 19.4.2018
VZN 1 2018 3.4.2018
Deratizácia 2018 s1 Deratizácia 2018 s2 3.4.2018
Ochrana lesov 2018 14.3.2018
oznamenie o začati stavebného konania 13.3.2018
Verejná vyhláška č. 3/2018 09.02.2018
 Verejná vyhláška č. 2/2018 09.02.2018
GP_5_plan_VZFUU.pdf 18.12.2017
GP_4_plan_SVZO.pdf 18.12.2017
GP_3_dopr_pomery_navrh_stav.pdf 18.12.2017
GP_2_dopr_pomery_sucasny_stav.pdf 18.12.2017
GP_1_mapa_suc_kraj_strukt.pdf 18.12.2017
TS_VZFUU_JPU_Rybky.pdf 18.12.2017
Verejná vyhláška 19_2017.PDF 18.12.2017
Verejná vyhláška č.1/2017 13.12.2017
oznam o uložení zásielky 30.11.2017
Návrh rozpočtu 2018 1.12.2017
Oznámenie o doručení zásielky pre pána Daniela Vacha(1991). Zásielka je uložená na Pošete Rohov, ktorú je možné si vyzdvihnúť v pracovných dňoch od 8:00 do 11:00 a v stredu od 16:00 do 17:00  do 10 kalendárnych dní 13.10.2017
zoznamy kandidatov na poslancov kraj Trnava 6.10.2017
zoznamy kandidatov predseda 6.10.2017
verejná vyhláška č. 13/2017 5.10.017
verejná vyhláška 12/2017 25.9.2017
Oznámenie o doručení zásielky pre pána Daniela Vacha. Zásielka je uložená na Pošte Rohov, ktorú je možné si vyzdvihnúť v pracovných dňoch od 8:00 do 11:00 a v stredu od 16:00 do 17:00 do 18 kalendárnych dní 6.9.2017

Oznámenie o doručení zásielky pre pani Máriu Tokošovú. Zásielka je uložená na Obecnom úrade Rybky, ktorú je možné si vyzdvihnúť v úradných hodinách OU do 4.10.2017

4.9.2017

Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Rybky boli povolené rozhodnutím č.j.OU-SE-PLO/2016/00181/P_JPÚ_R/Mar z 25.05.2016, zverejneným Verejnou vyhláškou č.8/2016---1---

26.7.2017

Register pôvodného stavu Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Rybky bol zverejnený Verejnou vyhláškou č.6/2017, č.j.OU-SE-PLO/2017/379/Mar-zverejnenie RPS/R z 26.7.2017---1------2--- ---3---

26.7.2017

Oznámenie o doručení zásielky pre pána Daniela Vacha (1991). Zásielka je uložená na Pošete Rohov, ktorú je možné si vyzdvihnúť v pracovných dňoch od 8:00 do 11:00 a v stredu od 16:00 do 17:00  do 10 kalendárnych dní

16.06.2017

záverečný účet 2016

15.6.2017

Oznámenie o doručení zásielky pre pána Daniela Vacha (1991). Zásielka je uložená na Pošete Rohov, ktorú je možné si vyzdvihnúť v pracovných dňoch od 8:00 do 11:00 a v stredu od 16:00 do 17:00  do 18 kalendárnych dní

05.06.2017

Okresný úrad Senica, katastrálny odbor - rozhodnutie

15.5.2017

verejná vyhláška

03.04.2017

Oznámenie o doručení zásielky pre pána Daniela Vacha. Zásielka je uložená na Obecnom úrade Rybky, ktorú je možné si vyzdvihnúť v úradných hodinách OU do 10 kalendárnych dní. 

10.02.2017

Oznámenie o doručení zásielky pre pána Daniela Vacha. Zásielka je uložená na Obecnom úrade Rybky, ktorú je možné si vyzdvihnúť v úradných hodinách OU do 7 dní. 

27.01.2017

Oznámenie o doručení zásielky pre pána Daniela Vacha( 1962) . Zásielka je uložená na Obecnom úrade Rybky, ktorú je možné si vyzdvihnúť v úradných hodinách OU do 31.01.2017.

12.01.2017

 

Oznámenie o doručení zásielky pre pána Daniela Vacha. Zásielka je uložená na Obecnom úrade Rybky, ktorú je možné si vyzdvihnúť v úradných hodinách OU.

 

15.11.2016

 

Oznámenie o doručení zásielky pre pána René Pantúček. Zásielka je uložená na Obecnom úrade Rybky, ktorú je možné si vyzdvihnúť v úradných hodinách OU.
11.11.2016
 

Oznámenie o doručení zásielky pre pani Vachovú. Zásielka je uložená na Obecnom úrade Rybky, ktorú je možné si vyzdvihnúť v úradných hodinách OU.

8.11.2016
 
Oznámenia o uložení zásielky pre pána Daniela Vacha, parni Annu Vachovú a pre pána Daniela Vacha.Oznámenia o uložení zásiely
11.10.2016
 

Oznámenie o doručení zásielky pre pána Daniela Vacha, pani Irenu Vachovú, pani Annu Vachovú a pána Daniela Vacha. Oznámenie o zásielke je uložené na Obecnom úrade Rybky, ktoré je možné si vyzdvihnúť v úradných hodinách OU.

5.10.2016

Oznámenie o doručení zásielky pre pána Daniela Vacha. Zásielka je uložená na Obecnom úrade Rybky, ktorú je možné si vyzdvihnúť v úradných hodinách OU.

05.09.2016

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor a Obec Rybky zvolávajú, Verejnou vyhláškou č. 13/2016 z 22.7.2016, ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Rybky , ktoré sa uskutoční 12.8.2016 o 17,00h v kultúrnom dome vRybkách. (návrh na zloženia predstavenstva,Návrh návrh a vol komisie , Návrh stanov na zverejnenie , Rokovací poriadok_návrh, Verejna vyhlaska 13_2016)

26.07.2016

Oznámenie o doručení zásielky pre pána René Pantúček. Zásielka je uložená na Obecnom úrade Rybky, ktorú je možné si vyzdvihnúť v úradných hodinách OU.

22.07.2016

oznámenie o dobrovoľej dražbe

21.07.2016

Verejná vyhláška Ján Horváth

23.06.2016

Záverečný účet obce Rybky za rok 2015

 

15.06.2016

vyhláška OKRESNÝ ÚRAD SENICA katastrálny odbor

05.05.2016

verejná vyhláška č.8/2016

27.05.2016

rozpočet 2016

14.12.2015

voľby do NRSR informácie pre voliča

5.12.2015

rozhodnutie predsedu NRSR - voľby 

5.12.2015

Záverečný účet obce Rybky za rok 2014

15.06.2015

Komunálne voľby 2014- počet obyvateľov obce Rybky k 22.08.2014: 446.

22.08.2014

Predseda NR SR svojim rozhodnutím zo 7. júla 2014 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014. Na internetovej stránke www.minv.sk/?volby-oso2014 nájdete všetky informácie a vzory tlačív, ktoré sa týkajú komunálnych volieb.

20.08.2014

Zmena doteraz známeho zápachu plynu z dôvodu prechodu na nový odorant zemného plynu

24.07.2014

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rybky

30.06.2014

VZN č. 4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

30.06.2014

Záverečný účet Obce Rybky za rok 2013

14.06.2014

Návrh VZN 4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

14.06.2014 30.06.2014

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rybkách, dňa 30.06.2014

14.06.2014  30.06.2014

VZN 3/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu Územného plánu obce Rybky- Zmeny a doplnky č. 1 + príloha

13.06.2014

Výstraha pred vysokými teplotami v dňoch 10. a 11. júna 2014, od 13:00 do 18:00 http://www.shmu.sk/dynamic/meteo/vystrahy/v2/vystrahy_popup.php?region=SE&;page=987&flush=09e0caaf97f8276e16a2d932d8a05d5e

10.06.2014 12.06.2014

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rybkách, dňa 13.06.2014

29.05.2014 13.06.2014

Návrh VZN 3/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu Územného plánu obce Rybky- Zmeny a doplnky č. 1

29.05.2014 13.06.2014

Príloha VZN 3/2014 Zmeny a doplnky záväznej textovej časti

29.04.2014  13.06.2014

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 19.06.2014 od 12:30 do 15:00.

29.05.2014

Oznámenie o uložení zásielky- René Pantúček

27.05.2014 13.06.2014

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 28.04.2014

24.04.2014  28.04.2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o nakladaní s komunál. odpadmi a drobnými staveb. odp.

01.04.2014

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rybkách, dňa 31.03.2014

14.03.2014 31.03.2014

Návrh- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi...

14.03.2014 31.03.2014

Vydávanie voličských preukazov: na základe žiadosti voliča, do 28.03.2014 na OU v Rybkách.

17.03.2014 29.03.2014

Voľba prezidenta Slovenskej republiky- 2 kolo: dňa 29.03.2014, od 7:00 do 22:00, v zasadačke Obecného úradu v Rybkách.

17.03.2014 29.03.2014

 Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Rybky- Zmeny a doplnky č.1".

- zverejnené na: www.enviroportal.sk, v časti EIA/SEA, IS EIA- informačný systém a na úradnej tab.obce

 - verejnosť môže doručiť písomné stanovisko do 15-tich dní od dňa, keď bolo Oznámenie zverejnené.

03.02.2014 05.03.2014

 Vydávanie voličských preukazov: na základe žiadosti voliča, do 14.03.2014 na OU v Rybkách.

05.03.2014 17.03.2014

Voľba prezidenta Slovenskej republiky dňa: 1 kolo 15.03.2014, prípadné 2. kolo 29.03.2014,  včase od 7:00h do 22:00h. Miesto: zasadačka Obecného úradu v Rybkách, č.súpisné 110.

03.02.2014 17.03.2014
 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 03.01.2014  05.03.2014
Príloha č. 12 k dodatku č. 1 Zmluvy č. 10003/SZ/2002. INTERVAL ZBERU A VÝVOZU 03.01.2014
Dodatok č. 12 k Zmluve č. 3/V-KO/2000 o zbere, preprave, zneškodňovaní komunál. a dr. odpadov 03.01.2014
 Rozpočet na rok 2014 17.12.2013
VZN č. 1/2014 O miestnych poplatkoch 17.12.2013
 Doplnok č.1 k VZN č. 1/2014 O miestnych poplatkoch 17.12.2013
Zasadnutie OZ- 16.12.2013 o 17:30 v zasadačke Obecného úradu  02.12.2013  17.12.2013
 Návrh VZN na rok 2013  02.12.2013  17.12.2013
Návrh rozpočtu na rok 2014  02.12.2013  17.12.2013
 Zrušenie VZN č. 12/2012 O podmienkach používania zábavnej pyrotechniky dňom 05.09.2013  05.09.2013  18.09.2013
 Doplnok č.4 k VZN 1/2012 O ostatných poplatkoch, platnosť od 15.09.2013  05.08.2013
 VZN č. 13 O dani z nehnuteľnosti 14.12.2012
 VZN č. 14 Omiestnych poplatkoch  14.12.2012  31.12.2013
Doplnok č. 3 k VZN č. 1/2012 14.12.2012
 Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2012 o 18:00 hod. v zasadačke OcU  30.11.2012  14.12.2012
Návrh VZN č. 13 O miestnych poplatkoch  30.11.2012  30.11.2012
Návrh VZN č. 14 O dani z nehnuteľnosti  30.11.2012 30.11.2012
 Návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 1/2012  30.11.2012 30.11.2012
 Návrh rozpočtu na rok 2013  30.11.2012  30.11.2012
 Územný plán Obce Rybky: Čistopis- prístup k dokumentom cez hlavné menuvľavo.  10.08.2012  nikdy
VZN 6/2012 o verejnej zeleni 30.06.2012  06.08.2012
VZN 5/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác na území obce Rybky  30.06.2012 06.08.2012
VZN 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Územného plánu obce Rybky  30.06.2012 06.08.2012
 UPN Rybky- prílohy k textovej časti: -1-, -2.1-, 2.2-, -3.1-, -3.2-,-4-, -5.1-, -5.2-,-6-,-7.1-, -7.2- 30.06.2012 06.08.2012
UPN Rybky- návrh, upravená textová časť 30.06.2012 06.08.2012
 Návrh VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác  15.06.2012 29.06.2012
 Návrh VZN o verejnej zeleni  15.06.2012  29.06.2012
Zverečný účet Obce 2011  15.06.2012 29.06.2012
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Rybky dňa 29.06.2012 o 18:00 hod.  08.06.2012 29.06.2012
Verejná vyhláška- začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Rybky" 10.01.2012  06.06.2012
 ÚZEMNÝ PLÁN OBCERYBKY- NÁVRH 10.01.2012  06.06.2012
 Ú.P.N Rybky-prílohy: 1,  2.1,2.2, 3.1,3.2, 4, 5.1,5.2, 6,7.1, 7.2 10.01.2012  06.06.2012
 Západoslovenská energetika- Výzva na odstránenie konárov..., ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť vedení  22.12.2011
 VZN č.1/2012 O ostatných poplatkoch, účinnosť od 01.01.2012 16.12.2011  01.06.2012
Doplnok VZN č.1/2012 O ostatných poplatkoch, účinnosť od 01.01.2012 16.12.2011  01.06.2012
VZN č.2/2012 O miestnych poplatkoch, účinnosť od 01.01.2012  16.12.2011  01.06.2012
 VZN č.3/2012 O dani z nehnuteľnost, účinnosť od 01.01.2012  16.12.2011  01.06.2012
VZN č.9/2012 Cintorínsky poriadok, účinnosť od 01.01.2012 16.12.2011  01.06.2012
VZN č.12/2012 O podmienkach používania zábavnej pyrotechniky, účinnosť od 01.01.2012  16.12.2011 01.06.2012
VZN č. 4/2010, 5/2011, 6/2011, 7/2011, 8/2011, 10/2011, 11/2011 zostávajú v platnosti bez zmien aj pre kalendárny rok 2012. 01.06.2012
Návrh VZN č.1/2012 O ostatných poplatkoch s účinnosťou od 01.01.2012 28.11.2011  15.12.2011
Návrh Doplnok VZN č. 1/2012 O ostatných poplatkoch s účinnosťou od 01.01.2012  28.11.2011 15.12.2011
Návrh VZN č. 2/2012 O miestnych poplatkoch s účinnosťou od 01.01.2012 28.11.2011 15.12.2011
Návrh VZN č. 3/2012 O dani z nehnutelnosti na kalendárny rok 2012  28.11.2011 15.12.2011
Návrh VZN č. 9/2012 Cintorínsky poriadok s účinnosťou od 01.01.2012  28.11.2011 15.12.2011
Návrh VZN č. 12/2012 O podmienkach používania zábavnej pyrotechniky s účinnosťou od 28.12.2011  28.11.2011 15.12.2011
Oznámenie ozačatí územného konania anariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní astavebnom poriadku (stavebný zákon) vznení neskorších predpisov  24.08.2011  06.06.2012