Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Výstavba detského ihriska v obci Rybky“ dátum zverejnenia 20.08.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Výstavba detského ihriska v obci Rybky“ (príloha 1- plnenie kriteria) dátum zverejnenia 20.08.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Výstavba detského ihriska v obci Rybky“ (príloha 2- rozpocet) dátum zverejnenia 20.08.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Výstavba detského ihriska v obci Rybky“ (príloha 3- technicke zadanie) dátum zverejnenia 20.08.2018
Výzva - Bytový dom Rybky - dátum zverejnenia 28.01.2011 dátum zverejnenia 28.01.2011
Výzva - Stroje a zariadenia pre Zberný dvor Rybky - dátum zverejnenia 30.03.2011 dátum zverejnenia 30.03.2011