Separovaný zber

Leták separ zber plasty II-page-001

 

Vývoz zberných nádob: každý nepárny týždeň v pondelok.

Termíny zberu a vývozu plastov, skla, papiera a kovových obalov (vrecia):

 Dátum: Čas: 
 30.01.2019 + papier  7:00
 27.02.2019  7:00
 27.03.2019 + papier  7:00
 24.04.2019  7:00
 29.05.2019 + papier  7:00
 26.06.2019  7:00
 31.07.2019 + papier  7:00
 28.08.2019  7:00
 25.09.2019 + papier  7:00
 30.10.2019  7:00
 27.11.2019 + papier  7:00

 

POPIS ODPADOV

triedte odpad