Vývoz zberných nádob: každý nepárny týždeň v pondelok.

Termíny zberu a vývozu plastov, skla, papiera a kovových obalov (vrecia):

 Dátum: Čas: 
 11.01.2017  7:00
 22.02.2017  7:00
 29.03.2017  7:00
 26.04.2017  7:00
 31.05.2017  7:00
 28.06.2017  7:00
 26.07.2017  7:00
 30.08.2017  7:00
 27.09.2017  7:00
 25.10.2017  7:00
 29.11.2017  7:00
 10.01.2018  7:00

 

POPIS ODPADOV

triedte odpad