Separovaný zber

Leták separ zber plasty II-page-001

 

Vývoz zberných nádob: každý nepárny týždeň v pondelok.

Termíny zberu a vývozu plastov, skla, papiera a kovových obalov (vrecia):

 Dátum: Čas: 
 10.01.2018  7:00
 28.02.2018  7:00
 28.03.2018  7:00
25.04.2018  7:00
30.05.2018  7:00
27.06.2018  7:00
 25.07.2018  7:00
 22.08.2018  7:00
26.09.2018  7:00
 31.10.2018  7:00
 28.11.2018  7:00
09.01.2019  7:00

 

POPIS ODPADOV

triedte odpad