Cenník služieb

 

  1. I.ŠportKD

Badminton 1 osoba/1hod

-          domáci                                                                                  1,-€

-          cudzí                                                                                      3,-€

-          domáca mládež do 18 rokov (prednosť majú platiaci)         0,-€

-          dôchodcovia domáci (prednosť majú platiaci)                     0,-€

-          zapožičanie rakety                                                                1,-€

-          zapožičanie košíka                                                                0,10 €

-          prenájom sály v KD na hromadné športové podujatie        10,-€    

Stolný tenis 1stôl/ 1hod

-          domáci                                                                                  0,-€

-          cudzí                                                                                     2,-€

-          zapožičanie rakety                                                                1,-€

-          zapožičanie loptičky                                                             0,10€

Občania sú povinný používať pri športových aktivitách prezuvky s nefarbiacou podrážkou.

Viacúčelové ihrisko 1 hod bez ohľadu na počet osôb

-          domáci                                                                                  1,-€

-          cudzí                                                                                     5,-€

-          domáca mládež do 18 rokov                                             0,10 €

-          kolektívne využitie na 1 deň                                               67,-€

-          pri použití umelého osvetlenia max do 22h

  1. domáci                                                                      2,-€
  2. cudzí                                                                        7,-€

 

 

 

 

  1. II.Poplatok za prenájom priestorov kultúrneho domu

 

Prenájom kultúrneho domu v Rybkách na 1 akciu/ alebo 1 deň :                                                                          

Svadba

Občania s trvalým pobytom v obci                            55,- € (mimo vykurovacej sezóny)

                                                                                    60,-€ ( vo vykurovacej sezóne)

Občania nebývajúci v obci                                       105,-€ (mimo vykurovacej sezóny)

                                                                                   110,-€ ( vo vykurovacej sezóne)

 

 

Kar

Občania s trvalým pobytom v obci                            20,- € (mimo vykurovacej sezóny)

                                                                                    25,-€ ( vo vykurovacej sezóne)

Občania nebývajúci v obci                                         40- € (mimo vykurovacej sezóny)

                                                                                    45,-€ ( vo vykurovacej sezóne)

Životné jubileum                                                                                

Občania s trvalým pobytom v obci                           40,- € (mimo vykurovacej sezóny)

                                                                                  45,-€ ( vo vykurovacej sezóne)

Občania nebývajúci v obci                                       80,- € (mimo vykurovacej sezóny)

                                                                                   85,-€ ( vo vykurovacej sezóne)

 

Tanečná zábava

Právnické/ fyzické osoby                                          100,-€ (mimo vykurovacej sezóny)

                                                                                  105,-€ ( vo vykurovacej sezóne)

 

Diskotéka

Právnické/ fyzické osoby a trvalýn pobytom v obci             100,-€ (mimo vykurovacej sezóny)

                                                                                             105,-€ ( vo vykurovacej sezóne)

 

Právnické/ fyzické osoby cudzí                                           300,-€ (mimo vykurovacej sezóny)

                                                                                             305,-€ ( vo vykurovacej sezóne)

 

Divadelné  predstavenie, iné kultúrne alebo výchovné podujatie        5,-€/1hod                v prípade neziskového predstavenia môže OcÚ poplatok znížiť alebo odpustiť.                    Prenájom sály na prezentáciu a predaj výrobkov                    20,-€/1hod

Ak sa prezentácia neuskutoční – zruší ju objednávateľ    poplatok  20,-€

Prenájom bufetu                                                                              10,-€

Prenájom kuchyne s bufetom                                           

Občania s trvalým pobytom v obci                                                    20,-€

Občania nebývajúci v obci                                                                 40,-€

                                                                      

Svadobka

-          prenájom celej sady svadobky                                           15,-€

-          prenájom riad                                                                   0,25,-€ / 1 os

-          nevrátený alebo rozbitý riad           podľa katalógovej ceny tovaru, min. 1€/ks

-          obrus                                                                  0,10 €/ 1ks + doklad o vyčistení

-          stôl                                                                                      0,50 €/1ks

-          stolička                                                                              0,20 €/1ks

Poplatok za slávnostnú prípravu  stolov                                       1,-€/1stôl/2os

V prípade neodovzdania priestorov v čistote bude udelená pokuta do výšky 50,-€

 

Prenajímateľ preberá plnú hmotnú zodpovednosť za prípadné škody na zariadení a vybavení, ktoré boli predmetom jeho prenájmu. K cene nájomného sa pripočítava poplatok za poškodené a zničené časti zariadenia Kultúrneho domu .

Organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec, sú od poplatkov za nájomné

oslobodené.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. III.Poplatok za prenájom priestorov OcÚ Rybky

 

Svadba

Občania s trvalým pobytom v obci                           30,- €(mimo vykurovacej sezóny)

                                                                                  33,-€ ( vo vykurovacej sezóne)

 

Občania nebývajúci v obci                                        60,- € (mimo vykurovacej sezóny)

                                                                                  63,-€ ( vo vykurovacej sezóne)

Kar                                                                           15,- € (mimo vykurovacej sezóny)

                                                                                  18,-€( vo vykurovacej sezóne)

 

Životné jubileum                                                      25,-€ (mimo vykurovacej sezóny)

                                                                                  30,-€ ( vo vykurovacej sezóne)

 

Prenájom zasadačky na prezentáciu a predaj výrobkov                        10,-€/1hod

Ak sa prezentácia neuskutoční – zruší ju objednávateľ              poplatok              10,-€

Prenájom zasadačky pre miestnych občanov ( neziskové spoločenské aktivity)  0,-€

Prenájom kuchyne                                                                                     7,-€

Svadobka

-          prenájom riad                                                                             0,25,-€ / 1 os

-          nevrátený alebo rozbitý riad                      podľa katalógovej ceny tovaru, min. 1€/ks

-          obrus                                                             0,10 €/ 1ks + doklad o vyčistení

-           stôl                                                                                                   2,-€/1ks

-          stolička                                                                                          0,50 €/1ks

Poplatok za slávnostnú prípravu  stolov                                                   5,-€/10os 

V prípade neodovzdania priestorov v čistote bude udelená pokuta do výšky 50,-€

                                                                                             

Prenajímateľ preberá plnú hmotnú zodpovednosť za prípadné škody na zariadení a vybavení, ktoré boli predmetom jeho prenájmu. K cene nájomného sa pripočítava poplatok za poškodené a zničené časti zariadenia Obecného úradu.

Organizácie ktorých zriaďovateľom je obec sú od poplatkov za nájomné oslobodené.

 

 

 

 

  1. IV.Poplatky za prenájom Domu smútku

 

-          pohreb (obradná miestnosť)                                                                       5,-€

-          použitie chladiaceho boxu ( do zákonnej lehoty pochovania 4 dni) 3,50 €/1deň   

-          za každý ďalší deň prirážka 100%                                                           7,-€/1deň

 

 

 

 

 

  1. V.Poplatky za rozhlasové relácie

 

Oznam v obecnom rozhlase (podnikatelia, organizácie, firmy, občania)

1 x relácie v obecnom rozhlase                                                         3,40 €

Oslobodenie:

Od poplatku za vyhlásenie relácie je oslobodená fyzická a právnická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo sídlo, miestne organizácie a  PD Senica.

 

 

 

 

  1. VI.Ďalšie poplatky

 

Poplatok za kopírovanie                                                                  0,10 €/ 1 strana

Polatok za vystavenie potvrdenia na žiadosť občana                  1,50,-€

Poplatok za kosenie                                                                          10,- € / 1 hod

Poplatok za umiestnenie reklamy na dobu 1 rok alebo alikvotna čiastka

-          za každých začatých 0,1m2                                                     10,-€

-          nad 1m2 + za každý začatý 1m2                                           100,-€

Poplatok za nepovolené lepenie reklám, plagátov, letákov         100,-€

Poplatky knižnice

-          členský poplatok čitateľa deti do 15 rokov                          0,50 €/1 rok  

-          členský poplatok čitateľa dospelý                                            1,-€/1rok

-          znovuvystavenie preukazu                                                    0,10 €

-          jednorázový používateľ                                                        0,50 €

-          náhrada za nevrátené, zničené alebo poškodené knihy  peňažná hodnota knihy + 2,-€

-          1.písomná upomienka                                                           poštovné +  0,20 €

-          2.písomná upomienka                                                           poštovné +  0,50 €

-          3.písomná upomienka                                                           poštovné +      1,-€

-          Predžalobná upomienka                                                        poštovné +  1,70 €