sviecka

Oznam pre občanov- hrobové miesta

Obec Rybky  upovedomuje  občanov na povinnosť uzatvorenia Zmluvy o nájme hrobového miesta podľa zákona O pohrebníctve a Všeobecne záväzného nariadenia Obce Rybky č. 9/2012.

V prípade, že sa k hrobovému miestu na Cintoríne Rybky   nikto neprihlási a neuzavrie Zmluvu so správcom cintorína O nájme hrobového miesta, alebo nájomca hrobového miesta neobnoví prenájom na ďalšie obdobie, právo na hrobové miesto zanikne (viď. Cintorínsky poriadok).

................................................................................................................................................................................................

 V Obci Rybky sa nachádzajú dva cintoríny: 

  - funkčné verejné pohrebisko
    Cintorín Rybky, parc. č. KN 210, 211/1, 211/2, v blízkosti kostola Panny Márie

  - nefunkčné pohrebisko
    Židovský cintorín, parc. č. KN 662, za obcou Rybky, po pravej strane v smere do Smrdák
 
Cintorín Rybky
Správca pohrebiska:   Obec Rybky
Adresa:                     906 04 Rybky 110
E-mail:                      Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Tel. č. OU:                 034/651 1288
Vybavuje:                  Simona Gergelová

Ako postupovať v prípade úmrtia:

Oznámenie o úmrtí: pozostalí v prípade úmrtia blízkej osoby predložia Obci Rybky Potvrdenie o obhliadke mŕtveho a po vystavení matrikou Úmrtný list. S pracovníkom OU sa dohodnú ostatné náležitosti k pohrebu zosnulého: dočasné uloženie zosnulého v DS, termín a miesto pochovania, prenájom hrobového miesta, obradnej miestnosti, priestoru na kar, zariadení, oznámenie v rozhlase a na tabuli.

Upozornenie:  fyzické a právnické osoby sú povinné riadiť sa Cintorínskym poriadkom a Zákonom o pohrebníctve.

................................................................................................................................................................................................

Kontakty na pohrebné služby a Farský úrad:

Pohrebné služby Senica
Web:                        http://www.tssenica.sk/pohrebne%20sluzby-divizie.html
Adresa:                     ul. Brezová, areál pohrebiska Senica, 905 01 Senica
Kancelária:                034 651 4246
NONSTOP služba:     0908 121 450
Správca pohrebiska:   0905 493 470

Pohrebné služby Skalica, PEKAR, s.r.o.
Web:                        http://www.pohrebnesluzby-skalica.sk/
Adresa:                     Pod Kalváriou 34, Dom smútku Skalica
Mob:                         0907 323 364
Tel.:                          034 651 14 11 
E-mail:                       Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  
Pobočka:                    Meňhartka 2, 909 01 Skalica
E-mail:                      Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

IČO:                         36654663
DIČ:                          2022222664

Rímskokatolícka cirkev- Farský úrad Rohov
Správca farnosti:        Mgr. Marián Horváth
Adresa:                     906 04 Rohov 68
Tel. č.:                      034/651 1038

Evanjelícka cirkev AV- Farský úrad Senica
Adresa:                     Hollého 747/22, 905 01 Senica
Tel. č.:                      034/651 2683

................................................................................................................................................................................................

Dokumenty na stiahnutie

Cintorínsky poriadok ikona pdf
Cenník- hrobové miesta, Dom smútku a služby ikona pdf
Zákon o pohrebníctve ikona pdf
Zverejňovanie zmlúv o nájme hrobového miesta zmluvy
Zmluva o nájme hrobového miesta (vzor) ikona pdf
Žiadosť o prenájom / zrušenie miesta na pohrebisku (vzor) ikona word

 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................................................................ 

ikona cintorin Vytvorili sme pre Vás Virtuálny cintorín Rybky. Môžete online zapáliť sviečku, položiť kyticu svojmu blízkemu zosnulému a vyhľadávať údaje v databáze cintorínov. Hrobové miesto jednoducho nájdete podľa mena zosnulého, nájomcu, čísla hrobu... Fotografie pomníkov zverejňujeme iba u nájomcov, ktorí majú s Obcou Rybky uzatvorenú Zmluvu o nájme hrobového miesta.  http://rybky.cintoriny.sk" />
http://rybky.cintoriny.sk" cintoriny=" sk=" rybky=" cintoriny=" value="targetURL=
http://rybky.cintoriny.sk"/>

 ...............................................................................................................................................................................................

 

Kancelária:                034 651 4246
NONSTOP služba:     0908 121 450
Správca pohrebiska:   0905 493 470

Posledná úprava (Utorok, 20 November 2018 22:47)