Komunálne voľby 2018

zasadnutie OZ z 27.06.2018

R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

http://www.minv.sk/?oso18_vzory1


 pdf

Zápisnica z 1. zasadnutia MVK - voľby 2014

 

Výsledky komunálnych volieb

 

konané 15.11.2014 v obci Rybky 

 

 

 

Počet zapísaných voličov                                        361

 

Počet voličov, ktorý sa zúčastnili hlasovania        260

 

Účasť v %                                                                    72,02

 

 Poradie výsledov volieb na starostu                počet hlasov

 

 

 

1. Henrich Ravas ( nezávislý kandidát)            189              72,7%

 

2. Michal Kalamenovič ( KDH)                           64               24,6%

 

Za starostu obce Rybky bol zvolený pán Henrich Ravas nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 189.

 

  

 

Poradie výsledkov volieb na poslancov obecného zastupiteľstva

 

1. Ľubomír Smetana (nezávislý kandidát)         178

 

2. Andrej Španka (nezávislý kandidát)                151

 

3. Cyril Mach (nezávislý kandidát)                     149

 

4. Adela Cigáňová (nezávislá kandidátka)          134

 

5. Dušan Mrázek (nezávislý kandidát)                132

 

 

 

6. Anna Harnošová (KDH)                    101

 

7. Alexander Einetter (KDH)                81

 

8. Miroslav Morávek (KDH)                77

 

9. Helena Machová (KDH)                    74

 

10. Rastislav Michalica (KDH)            63

 

Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľbu poslanca do obecného zastupiteľstva  2.

 

Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce 7.