pdfZápisnica z 1. zasadnutia MVK - voľby 2014

Výsledky komunálnych volieb

konané 15.11.2014 v obci Rybky 

 

Počet zapísaných voličov                                        361

Počet voličov, ktorý sa zúčastnili hlasovania        260

Účasť v %                                                                    72,02

 Poradie výsledov volieb na starostu                počet hlasov

 

1. Henrich Ravas ( nezávislý kandidát)            189              72,7%

2. Michal Kalamenovič ( KDH)                           64               24,6%

Za starostu obce Rybky bol zvolený pán Henrich Ravas nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 189.

  

Poradie výsledkov volieb na poslancov obecného zastupiteľstva

1. Ľubomír Smetana (nezávislý kandidát)         178

2. Andrej Španka (nezávislý kandidát)                151

3. Cyril Mach (nezávislý kandidát)                     149

4. Adela Cigáňová (nezávislá kandidátka)          134

5. Dušan Mrázek (nezávislý kandidát)                132

 

6. Anna Harnošová (KDH)                    101

7. Alexander Einetter (KDH)                81

8. Miroslav Morávek (KDH)                77

9. Helena Machová (KDH)                    74

10. Rastislav Michalica (KDH)            63

Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľbu poslanca do obecného zastupiteľstva  2.

Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce 7.