Jednoduché pozemkové úpravy  v k.ú. Rybky boli povolené rozhodnutím č.j.OU-SE-PLO/2016/00181/P_JPÚ_R/Mar z 25.05.2016, zverejneným Verejnou vyhláškou č.8/2016  ---1---
 Register pôvodného stavu Jednoduchých pozemkových úprav  v k.ú. Rybky bol zverejnený Verejnou vyhláškou č.6/2017, č.j.OU-SE-PLO/2017/379/Mar-zverejnenie RPS/R z 26.7.2017  ---1---   ---2---    ---3---
OU-SE-PLO/2016/00181/P_JPÚ_R/Mar z 25.5.2016 - Verejna vyhlaska 8_2016

Posledná úprava (Utorok, 01 August 2017 02:37)