GP_5_plan_VZFUU.pdf
GP_4_plan_SVZO.pdf
GP_3_dopr_pomery_navrh_stav.pdf
GP_2_dopr_pomery_sucasny_stav.pdf
GP_1_mapa_suc_kraj_strukt.pdf
TS_VZFUU_JPU_Rybky.pdf
Verejná vyhláška 19_2017.PDF
Jednoduché pozemkové úpravy  v k.ú. Rybky boli povolené rozhodnutím č.j.OU-SE-PLO/2016/00181/P_JPÚ_R/Mar z 25.05.2016, zverejneným Verejnou vyhláškou č.8/2016  ---1---
 Register pôvodného stavu Jednoduchých pozemkových úprav  v k.ú. Rybky bol zverejnený Verejnou vyhláškou č.6/2017, č.j.OU-SE-PLO/2017/379/Mar-zverejnenie RPS/R z 26.7.2017  ---1---   ---2---    ---3---
OU-SE-PLO/2016/00181/P_JPÚ_R/Mar z 25.5.2016 - Verejna vyhlaska 8_2016

Posledná úprava (Utorok, 19 December 2017 10:55)