Oznamy

Farnost Rohov erb farebny
Farské oznamy na 25. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 24. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 23. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 22. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 21. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 20. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 16., 17.,18. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 15. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 14. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 13. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 12. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 11. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 10. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 9. nedeľu v cez rok

Farské oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice

Farské oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice

Farské oznamy ned. Zosl. Ducha Sv. - 2018

Farské oznamny 7. veľkonočná nedeľa

Farské oznamy na 6. velkonočnú nedeľu


Farské oznamy


Posledná úprava (Pondelok, 24 September 2018 08:52)