Oznamy

Farnost Rohov erb farebny
Farské oznamy na 28. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 27. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 26. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 25. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 24. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 23. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 22. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 21. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 20. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 16., 17.,18. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 15. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 14. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 13. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 12. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 11. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 10. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 9. nedeľu v cez rok

Farské oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice

Farské oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice

Farské oznamy ned. Zosl. Ducha Sv. - 2018

Farské oznamny 7. veľkonočná nedeľa

Farské oznamy na 6. velkonočnú nedeľu


Farské oznamy


Posledná úprava (Pondelok, 15 Október 2018 06:04)